Menu

Contact

Cees Vellekoop
Telefoon: +31(0)6 424 000 88
info@architectvellekoop.nl

Händelstraat 52
3533 Gl Utrecht NL

Visie

Stedelijk wonen heeft een geschiedenis van fantastische idealen en visies. Het perspectief van de bewoner heeft hierin een belangrijke plaats. Transitie naar schone energie en duurzaam gebruik, om klimaatverandering te keren is een centrale uitdaging van deze tijd. Deze vernieuwing slaagt niet zonder de participatie van bewoners.

Onze plannen gaan over verbetering van wonen. We werken vooral voor woningbouwcorporaties en VvE’s. Bij renovatie en transformatie gaat het altijd om het updaten van ruimtelijke kwaliteit, hergebruik en energetische verbetering, maar de urgentie ervan is nu sterker. Open concepten, slimme gevels en hergebruik van materialen en constructies zijn nodig. Niet de techniek, maar duurzaam comfort staat voorop.

Hergebruik en herontwerp is van alle tijden en levert nieuwe kansen. Het stedelijk wonen is altijd in ontwikkeling en is nooit af. Renovatie gaat om het ontdekken hoe we willen wonen en hoe we bestaande woongebouwen duurzaam en energiezuinig kunnen maken. Renovatie is in zekere zin uitvinden.

Profiel

Het architectenbureau maakt gebruik van een netwerk met vaste en creatieve specialisten. Als klein bureau zijn we soepel in het samenwerken en organiseren van projecten. Vaak levert dit toegesneden en onorthodoxe plannen.

Colofon

Alle afbeeldingen en tekst © Cees Vellekoop
Logo en website De Kunstzee