Menu
  • Camera Obscura

    Conceptontwikkeling NoM, plan 2015 Mitros 

    Mitros schreef een prijsvraag uit voor de ‘flat van de toekomst’ op basis van NoM [nul-op-de-meter]. De gevraagde energievernieuwing voor de portiekflat wilden we op een basale wijze zonder excessief gebruik van installaties oplossen. 

    Het bestaande gebouw heeft een naar buiten liggend skelet met grote raamvlakken en diepe loggia’s. De gevel laat veel koude en warmte door. Met een aaneengesloten isolatieschil dekken we de gevel en de loggia’s af. De gebouwcontour wordt kleiner waardoor ook de in- en uittredende warmtestromen minimaal worden. Dit levert ruimtewinst voor de woning terwijl de plek voor buitenruimte behouden blijft door op verschillende plaatsen de gevel uit te rusten met schuifpuien. De nieuwe gevel wordt vrije ingevuld. We kozen voor kleine slaapkamerramen en gesloten gevelvlakken, waar we op het zuiden zonnepanelen aanbrengen. Achter de raamvlakken, die de zwakste schakel vormen van de isolatieschil worden isolerende rolschermen geplaatst. De bewoner kan zo zelf zijn comfort en besparing regelen in koude perioden als het donker is, of als zonwering. De nieuwe fascade is geheel prefab.

    Voor de installaties is er een energiedak met hybride zonnepanelen en warmteterugwinning uit ventilatie. Een optie is het gebruik van stadsverwarming voor warm tapwater en ruimteverwarming. Bij de energie-neutrale renovatie speelt het benutten van het gebouw een belangrijke rol in het ontwerp. Door de energie-neutrale maatregelen wordt het gebouw toekomstproof en blijft de ruimtelijke beleving jong en aansprekend.